Een schone stad… Dat ruimt op

Titel/Campagne:

Een schone stad… Dat ruimt op

Adverteerder:

Gemeente Leeuwarden

Media:

Doelgroep:

Regio:

Locaties:

Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Gemeente Rotterdam
Waterschap Aa en Maas
Ministerie van VWS
Gemeente Groningen
WPG Kindermedia
RTL Nederland
Gemeente Amsterdam
RET
Gemeente Utrecht
Gemeente Den Haag
Ministerie van VWS
Hans Struijk
Centrum Seksueel Geweld
Ministerie van Defensie
Waterschap Vechtstromen
Greenpeace Nederland